O REZIDENCIJALNOM PROGRAMU CITE

SULUJ je u periodu 1978 – 1982, otplatom u više rata, zakupio četiri slikarska ateljea u Fondaciji Međunarodni grad umetnosti u Parizu (Cité Internationale des Arts, Paris) na korišćenje do 21. marta 2060. godine. Ova transakcija u vrednosti od 520.000 francuskih franaka realizovana je zahvaljujući sredstvima iz republčkih i pokrajinskih budžeta. Ceo iznos uplaćen je u periodu od pet godina. Proporcionalno broju članova likovnih umetnika u udruženjima (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, Crna Gora i Kosovo i Metohija) izdvajana su sredstva iz državne kase. Ugovor je uspešno potpisan uz posredovanje državnih institucija kao i ambasade SFRJ u Parizu. Potpisnik ugovora o zakupu je bio tadašnji ambasador SFRJ gospodin Radović, koga je SULUJ odredio za svog pravnog zastupnika.

Fondacija Međunarodni grad umetnosti u Parizu (Cité Internationale des Arts, Paris) je osnovana dekretom 1957. godine, zahvaljujući zajedničkoj inicijativi uglednih pojedinaca – umetnika, kulturnih poslenika i visokih državnih funkcionera. Ovu ideju podržali su grad Pariz, donirajući plac od 20.000 m3 i Francuska država kroz novčane iznose povoljnih kredita. Građevinski radovi započeti su u periodu 1961 – 1962. godine, a 1965. godine prvo zdanje kompleksa Međunarodnog grada umetnosti otvorilo je svoja vrata mnogobrojnim umetnicima iz celog sveta sa idejom da im pruži gostoprimstvo, mesto za život, rad i razmenu kreativnih, intelektualnih i umetničkih ideja i to u srcu Pariza na visoko profesionalan i kvalitetan način. Vremenom, ova institucija povećavala je broj svojih prijatelja, mecena, donatora, pa je prerasla u složen i obiman organizam na dve lokacije. U kvartu Mare (Marais) pored Sene nalazi se najznačajniji kompleks koji obuhvata zdanja sa oko 300 ateljea (slikarski, vajarski i muzički studiji). Tu su smeštene zajedničke radionice za grafiku, tapiseriju, keramiku, fotografiju i skulpturu, sedam galerijskih prostora, koncertne sale i sale za vežbu muzičkih i baletskih umetnika. Još pedesetak ateljea na Monmartru čini drugi korpus ove Fondacije koja i dalje u skladu sa vremenom, razvija svoje sadržaje.

Od 1982. godine Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije kontinuirano koristi svoje ateljea. Umetnici se biraju na osnovu raspisanog konkursa i predloga umetničkih saveta matičnih udruženja. Do sada je ovu vrstu rezidencijalnog boravka koristilo oko 450 profesionalnih vizuelnih umetnika sa područja bivše Jugoslavije. Boravak umetnika u Parizu regulisan je Pravilnikom Fondacije.

Raspadom SFRJ, a zatim i Srbije i Crne Gore, SULUJ je na osnovu relevantnih podataka iz arhive, a uz saglasnost administracije Fondacije, izvršio preraspodelu pripadajućih termina, partnerskim asocijacijama u novonastalim državama. Ova preraspodela je lako obavljena jer su termini uglavnom ostali isti kao što su se i do tada koristili. Početna podela termina za korišćenje 4 ateljea (1978. godine) pravljena je prema broju članova u republičkim i pokrajinskim udruženjima, što je tada iznosilo: 2.276 umetnika.

Na osnovu broja umetnika, republička i pokrajinska udruženja su procentualno učestvovala u novčanom iznosu, pa su na taj način i sticali prava korišćenja ateljea. Ovakvu podelu prihvatile su kolege iz udruženja drugih država (nekadašnje SFRJ) kao i administracija Fondacije Međunarodni grad umetnosti u Parizu (Cité Internationale des Arts, Paris).