Galerija SULUJ je izlagački prostor Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Osnovana je 1994. godine i do danas svoj program realizuje u prostoru Saveza, na drugom spratu Palate “Anker”, na adresi Terazije 26 u Beogradu. Program galerije uređuje Umetnički savet SULUJ-a na osnovu javnog konkursa i u manjem obimu po pozivu, a programska koncepcija usmerena je ka promovisanju mlađih vizuelnih umetnika, kustosa i drugih saradnika u oblasti koji se kroz svoju praksu bave nekonvencionalnim umetničkim i kustoskim pristupima. Prostor je otvoren i za različite diskurzivne formate događaja.