SULUJ 2023

ZAVRŠEN

Dodatne informacije: suluj.art@gmail.com

I   Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte –  Izlagačka sezona 2023. godine

II  Konkurs za Rezidencijalni boravak  umetnika – Cite internationale des Arts / 2023

Konkurs je otvoren od 02.12.2022. do 22. 12.2022.

Umetnički savet SULUJ-a  raspisuje konkurse za dva odvojena projekta čiji je nosilac pred (su)finansijerima – Ministarstvom culture Republike Srbije i Sekretarijatom za kulturu Grada Beograda.

Za konkurs II (CITE) isključivo mogu konkurisati članovi ULUS-a, SULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a). Izuzetno će se razmatrati molbe članova ULUPUDS-a, ukoliko se pojavi slobodno mesto.

Za konkurs I – Izlagačka sezona i članovi ULUPUDS-a sa projektima iz oblasti  vizuelne umetnosti. Napominjemo da se, kao samostalno izlaganje, računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih – grupnih projekata, mogu da konkurišu i istoričari umetnosti, prednost će imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike, te prve samostalne izložbe mladih  umetnika i doktorski projekti za poseban program SCENA MLADIH *nije nužno članstvo u profesionalnim udruženjima. Za grupne projekte autori mogu, ukoliko se projekat usvoji, da samostalno konkurišu za sredstva na konkursima Ministarstva kulture i informisanja i Gradskog sekretarijata za kulturu i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kome će se održati projekat.

I Selektovane izložbe  

Samostalne ( do 10 ukupno), odnosno projekti kolektivnih tematskih – autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2023. godine u prostoru Galerije SULUJ. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa autorima, sa pauzom tokom dela jula / avgusta 2023. godine.

Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu kulture i informisanja, odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a. Izlagači koji učestvuju na konkursu I – Izlagačka sezona 2023, a nisu članovi udruženja SULUV; ULUS; ULUKiM, participiraju sa 2000 dinara za obradu konkursnog materijala, a ukoliko se projekat usvoji i sa 200 evra u dinarskoj protivrednosti za pun termin (12 izložbenih dana) , odnosno 100 evra za kraći termin (6 izložbenih dana), a učesnici iz regiona i inostranstva u duplom iznosu, osim ukoliko nisu deo većeg projekta koji se finansira iz gradskog ili republičkog budžeta. SULUJ zadržava prava korekcije ovih nadoknada.

II Rezidencijalni boravak umetnika /  CITE 2023

SULUJ, odnosno Republika Srbija, raspolaže sledećim terminima tokom 2023. godine:

I  – januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika ili umetnika i pratioca), II – april, maj, jun ( jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika), (u terminu april, maj i jun i SULUV raspolaže sa jednim ateljeom), III – jul, avgust, septembar – 2 ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika; IV – oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a. Napominjemo da je termin januar, februar I mart već zauzet na osnovu realizacije konkursa iz 2021. Važna informacija je I da jedan studio ide u rekonstrukciju, po obaveštenju CITE-a tokom aprila, maja, juna I biće Slobodan tek u julu. I za drugi studio se planira rekonstrukcija, za koju tačan termin još nemamo. Znači da SULUJ raspolaže sa ukupno tri meseca manje tokom 2023 godine, uz moguće još tri dodatna meseca rekonstrukcije po obaveštenju CITEa.

Termini se raspoređuju u dogovoru sa organizatorom. Molimo da, u samoj aplikaciji,  okvirno odredite mesece u kojima biste boravili u CITEu. Obaveštavamo da je CITE pooštrio uslove prijavljivanja, te da smo u obavezi da minimum tri meseca ranije prijavimo boravak kandidata, te da svako otkazivanje posle ovog roka i neposredno pred put može da donese i finansijske konsekvence prema SULUJ-u kao organizatoru. SULUJ neće prihvatiti taj rizik, jer je prijavljivanje individualno, te će u slučaju neblagovremenog otkaza, konsekvence snositi sam autor. U sastav Saveta za ovaj projekat će ući predstavnik Republike Francuske zadužen za kulturu u Beogradu. 

Napominjemo da je neizvesno koliki će biti će iznos sredstava koji će država odobriti za projekat ( za glavni projekat – boravak umetnika , kao i za mobilnost umetnika), pa bi autori koji konkurišu za ateljea u 2023. g. trebalo da projektuju sopstveno učešće ili donatora. Mesečna cena ateljea po osobi se kreće od oko 600 Eura za samostalno korišćenje ateljea, do mnogo povoljnije varijante od oko 720 Eura za dva rezidenta. Pre puta uplaćuje se depozit u iznosu od oko 520 Eura, koji se na kraju boravka u celosti vraća, ukoliko nema primedbi na stanje ateljea.

Popunjen formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 1500,00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom – za konkurs 2023. ( I i/li II, i imenom na uplatnici) , odnosno 2000 za one koji nisu članovi, predati kustosu svakog radnog dana od 15 – 17 časova u kancelariji SULUJ-a, ili ULUPUDS-a,  Terazije 26, II sprat, ili poslati poštom na navedenu adresu. Prijavni formular poslati obavezno elektronskom poštom na [email protected], sa skeniranom uplatnicom .

Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kome ne žele da učestvuju, odnosno za oba naglašavju da učestvuju paralelno. Fotodokumentacija odnosno CD je obavezan u oba slučaja, samog aktuelnog projekta i novijeg rada, kao i katalozi najvažnijih izložbi tokom protekle četiri godine.

br. t. računa SULUJ, Terazije 26, Beograd

325 95006000455 9826 (OTP, ex Vojvođanska banka, ad),sa naznakom svrhe ZA KONKURS SULUJ 2023, sa punim imenom i prezimenom osobe koja konkuriše.

Konkurs je otvoren od 2.12.2022. do 22.12.2022.g.